Str. główna Konkursy Olimpiada Teologii Katolickiej
Czwartek, 26 maja 2016 roku

Olimpiada Teologii Katolickiej
XXV EDYCJA 2015/2016

Hasło tegorocznej edycji Olimpiady brzmi:
Święty Jan Paweł II – wychowawca młodych pokoleń

Hasło nawiązuje do homilii Jana Pawła II w Łowiczu w dniu 14 czerwca 1999 roku poświęconej tematyce wychowania. Jednocześnie stwarza okazję do włączenia się w dzieło duchowych przygotowań do Światowych Dni Młodzieży w Krakowie, których inicjatorem był właśnie Święty Jan Paweł II.

strona internetowa: www.otk.pl


Etapy Olimpiady
Etap szkolny należy przeprowadzić 17 listopada 2015 r.
Etap diecezjalny – 13 stycznia 2016 r.
Etap ogólnopolski przeprowadzony w Łowiczu w dn. 31 marca – 2 kwietnia 2016 r.

Literatura:
1. Etap szkolny:
 • Pismo Święte - Biblia Tysiąclecia, Wyd. IV, Poznań 2003: Pwt 5, 1-22 (Dziesięcioro przykazań), Syr 3, 1-16 (Obowiązki względem rodziców), Mk 10, 17-22 (Bogaty młodzieniec)
 • Katechizm Kościoła Katolickiego, Poznań 1994, nr 2214-2220 (Obowiązki dzieci)
 • Jan Paweł II, Przemówienie do młodzieży Gdańsk - Westerplatte, 12 czerwca 1987, w: Jan Paweł II do młodzieży (1978-2005). Listy, orędzia, przemówienia, homilie, Poznań 2005, s. 407-415.
 • Jan Paweł II, Homilia podczas Mszy świętej dla młodzieży w Łowiczu, 14.06.1999, w: Jan Paweł II do Narodu. Wypłyń na głębię. Ojciec Święty do młodych Polaków, Warszawa 2006, s. 209-217.
 • Jan Paweł II, Przemówienie do młodzieży, Gniezno – Wzgórze Lecha, 3 czerwca 1979, w: Jan Paweł II do młodzieży (1978-2005), dz. cyt., s. 385-388.
 • Jan Paweł II, List Apostolski do młodych całego świata z okazji Międzynarodowego Roku Młodzieży (31.03.1985), w: Jan Paweł II do młodzieży (1978-2005), dz. cyt., s. 11-48.
 • B. Mierzwiński, Łowickie przesłanie Jana Pawła II wyzwaniem dla rodziny i szkoły w wychowaniu młodego pokolenia Polaków, „Studia Loviciensia” 9(2007), s. 43-54.
 • M. Śnieżyński, Wychowanie, w: Jan Paweł II, Encyklopedia nauczania społecznego, red. A. Zwoliński, Radom 2005, s. 588-593.

2. Etap diecezjalny:
 • Pismo Święte - Biblia Tysiąclecia, Wyd. IV, Poznań 2003: Łk 24, 13-35 (Uczniowie z Emaus),  Ef 4, 1-6,17-32 (O życie zgodne z powołaniem); Ef 6, 1-4, 10-20 (Dzieci i rodzice; Zachęta do walki duchowej), Gal 5, 13-25 (O właściwej wolności chrześcijańskiej)
 • Sobór Watykański II, Deklaracja o wychowaniu chrześcijańskim Gravissimum educationis, 28.10.1965.
 • Katechizm Kościoła Katolickiego, dz. cyt., nr 2221-2231 (Obowiązki rodziców)
 • Jan Paweł II, Przemówienie do młodzieży akademickiej. Warszawa - przed kościołem św. Anny, 3 czerwca 1979, w: Jan Paweł II do młodzieży (1978-2005), dz. cyt., s. 381-385. (26)
 • Jan Paweł II, Nauczanie religii w polskiej szkole – Spotkanie Ojca Świętego Jana Pawła II z katechetami, nauczycielami i uczniami, Włocławek 6.06.1991, w: Jan Paweł II do Narodu. Wypłyń na głębię. Ojciec Święty do młodych Polaków, dz. cyt., s. 107-115
 • Jan Paweł II, Orędzie na II Światowy Dzień Młodzieży w Buenos Aries z dnia 30.11.1986, w: Jan Paweł II do młodzieży (1978-2005), dz. cyt., s. 62-66.
 • Jan Paweł II, Orędzie na IV Światowy Dzień Młodzieży w Santiago de Compostella z dnia 30.11.1986, w: Jan Paweł II do młodzieży (1978-2005), dz. cyt., s. 71-75.
 • Jan Paweł II, Orędzie na VI Światowy Dzień Młodzieży w Częstochowie z dnia 15.08.1990, w: Jan Paweł II do młodzieży (1978-2005), dz. cyt., s. 81-86.
 • Jan Paweł II, Orędzie na IX Światowy Dzień Młodzieży iX Światowy Dzień Młodzieży w Manili z dnia 21.11.1993, w: Jan Paweł II do młodzieży (1978-2005), dz. cyt., s. 100-105.
 • Jan Paweł II, Orędzie na XV Światowy Dzień Młodzieży w Rzymie z dnia 29.06.1999, w: Jan Paweł II do młodzieży (1978-2005), dz. cyt., s. 134-140.
 • Jan Paweł II, Orędzie na XX Światowy Dzień Młodzieży w Kolonii z dnia 6.08.2004, w: Jan Paweł II do młodzieży (1978-2005), dz. cyt., s. 161-165.
 • Kiciński, Historia światowych dni młodzieży, s. 1-26, w: http://www.opoka.org.pl/biblioteka/Z/ZD/ak_sdm2002.html
 • J. Niewęgłowski, Jan Paweł II i młodzież, s. 1-11 w: http://salezjanie.pl/czytelnia/jan-pawel-ii-i-mlodziez

3. Etap ogólnopolski:
 • Pismo Święte - Biblia Tysiąclecia, Wyd. IV, Poznań 2003: Syr 7 (Różne przestrogi i rady); Prz 23,12-33 (Szczególne pouczenia mędrców); Mt 5-7 (Kazanie na Górze); Kol 3 (Nowe życie w Chrystusie).
 • Jan Paweł II, Adhortacja o katechizacji w naszych czasach Catechesi tradendae 16.10.1979, nr 5-9; 63-71.
 • Jan Paweł II, Adhortacja o zadaniach rodziny w świecie współczesnym Familiaris consortio, 22.11.1981, nr 36-40; 60.
 • Jan Paweł II, List do rodzin z okazji Roku Rodziny Gratissimam sane 2.02.1994, n. 16, s. 353-358.
 • Jan Paweł II, List Juvenum patris w 100 rocznicę śmierci św. Jana Bosko, 31.01.1988, s. 301-322.
 • Jan Paweł II, Przemówienie w siedzibie ONZ do spraw Oświaty, Nauki i kultury (UNESCO) Paryż, 2.06. 1980, n. 11-14, w: Wychowanie w nauczaniu Jana Pawła II, red. S. Urbański, Warszawa 2000, s. 130-133.
 • Jan Paweł II, Przemówienie do młodzieży w Rzymie w czasie Międzynarodowego Roku Młodzieży w dniu 30 marca 1985 roku, w: Jan Paweł II do młodzieży (1978-2005), dz. cyt., s. 175-179.
 • Jan Paweł II, Homilia podczas Mszy Świętej na zakończenie VI Światowego Dnia Młodzieży w Częstochowie, 15.08.1991, w: Jan Paweł II do młodzieży (1978-2005), s. 236-243.
 • Jan Paweł II, Homilia podczas Mszy Świętej na zakończenie X Światowego Dnia młodzieży w Manili, 15 stycznia 1995, w: Jan Paweł II do młodzieży (1978-2005), dz. cyt., s. 298-305
 • Jan Paweł II, Homilia podczas Mszy Świętej na zakończenie XII Światowego Dnia młodzieży w Paryżu, 24 sierpnia 1997, w: Jan Paweł II do młodzieży (1978-2005), dz. cyt., s. 332-337.
 • Jan Paweł II, Homilia podczas Mszy Świętej na zakończenie XVII Światowego Dnia młodzieży w Toronto, 28 lipca 2002, w: Jan Paweł II do młodzieży (1978-2005), dz. cyt., s. 373-376.
 • J. Mastalski, Model wychowania w nauczaniu bł. Jana Pawła II, “Verbum Vitae” 21(2012), s. 253-271
 • P. Mąkosa, Światowe Dni Młodzieży w Krakowie – formacja i akcja?, „Zeszyty formacji katechetów” (2015) nr 1, 21-30.
 • K. Pawlina, Pokolenie JP 2 – szanse i zagrożenia, „Studia Loviciensia” 13(2011), s. 13-20.
 • H. Tomasik, Historia Krzyża Światowych Dni Młodzieży, w: http://www.diecezja.radom.pl/home-mainmenu-1/czytelnia/112-sdm/3021-sdm-1
 


Str. główna Konkursy Olimpiada Teologii Katolickiej

Konferencje metodyczne

Plan konferencji metodycznych dla wszystkich profili szkół. Więcej

Pomoce katechetyczne

Podręczniki i środki dydaktyczne w przystępnej cenie można nabyć... Więcej
Copyright © 2002-2016 Wydział Katechetyczny - Kuria Diecezjalna w Bielsku-Białej